Aviso Legal

Parroquia de Santa Teresa del Niño Jesús

  Vía Augusta 68

  08006 Barcelona

http://www.santateresina.org

 

 

Sobre la Propietat Legal i el Copyright

 

El propietari d'aquest web i el seu contingut és la Parròquia de Santa Teresa de l’Infant Jesús de Barcelona. Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i/o exposició pública d'aquesta web sense la corresponent autorització dels seus amos. La informació i consells presentats en aquesta web són de caràcter orientatius quedant la Parròquia de Santa Teresa de l’Infant Jesús de Barcelona exempta de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d'exactitud o efectivitat en aquesta informació o consells.

 

La Parròquia de Santa Teresa de l’Infant Jesús de Barcelona es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense previ avís i sense cap tipus de limitació. La informació remesa a aquesta web o introduïda a través dels seus formularis haurà de ser veraç i no vulnerar el dret a tercers ni la legalitat vigent.

La Parròquia de Santa Teresa de l’Infant Jesús de Barcelona declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole en no poder garantir al 100% l'absència de virus ni d'altres elements a la web.

Rep totes les nostres novetats al teu correu electrònic Subscriu-te