Confessions

 

30 minuts abans de les Misses.

Podeu demanar-ho als mossens.

 

 

Guia per a l'examen de consciència


Faltes en relació amb:


A. - Els Deu Manaments.

B. - Els Set Pecats Capitals.

C. - Els defectes de caràcter.

D. - Les virtuts, actituds i responsabilitats.


1. - Consideració honrada i com cal dels quatre punts a dalt esmentats, relacionant al nostre passat i el nostre present.


2. - No ometre res pel fet que ens causi vergonya o por. La manera més fàcil de començar és preguntant:

¿Què és el més greu que he fet?

3. - Determinar en particular les actituds, els desitjos i els mòbils que ens causen malestar.


4. - L'inventari es convenient fer-ho per escrit. Volem enfrontar-nos a ell. Pot ser destruït després si ens sembla.


a) Saber distingir entre el bé i el mal.

b) Tenir bon cor i estimar el nostre proïsme.

c) Tenir desitjos d'obrar bé.

d) Veure amb claredat els nostres desitjos i els nostres fracassos.


L'examen de consciència


Examen de consciència consisteix a recordar els pecats comesos des de l'última confessió ben feta.


Naturalment, l'examen es fa abans de la confessió per dir després al confessor tots els pecats que s'han recordat, i quantes vegades cadascun, si es tracta de pecats greus.


L'examen s'ha de fer amb diligència, serietat i sinceritat, però sense angoixar. La confessió no és un suplici ni una tortura, sinó un acte de confiança i amor a Déu. No es tracta de turmentar l'ànima, sinó de donar a Déu compta filial.


L'examen de consciència es fa procurant recordar els pecats comesos de pensament, paraula i obra, o per omissió, contra els manaments de la llei de Déu, de l'Església o contra les obligacions particulars. Tot des de l'última confessió ben feta.Rep totes les nostres novetats al teu correu electrònic Subscriu-te