Del 22 de setembre  (2022) al 22 de juny de 2022, els dijous després de la missa de les 8 del vespre, a la parròquia de Santa Teresa de l’Infant Jesús, Via Augusta, 68 – Barcelona.

Formació adreçat a joves, majors de 18 any, impartida per mn. Gonzalo Guzmán, vicari, doctor en litúrgia.

Objectius generals

– Comprendre la dimensió religiosa de l’esser humà i, especialment, el seu llenguatge  celebratiu simbòlic en què es funda la litúrgia catòlica (ritus i pregàries) i la nostra vida espiritual.

– Obrir-se als reptes de la celebració litúrgica en la societat contemporània mirant acollir la identitat juvenil cristiana que celebra la seva fe.

Objectius específics

  1. Conèixer i experimentar el fet religiós.
  2. Comprendre els components del llenguatge simbòlic de la litúrgia de l’Església.
  3. Conèixer i celebrar la litúrgia de l’Església font i cim de vida espiritual cristiana.
  4. Apropar-se a la societat actual, a les seves característiques i reptes, per a una vivència jove de la fe pròpia al segle XXI.